sexta-feira, 25 de julho de 2008

Sinal di Tenpu

(pa louva Dr. Azágua i se puema “TENPU”)
//
Sin!
Txeu tenpu pasa
sen sinal di tenpu
rabiskadu pa nho
al ser falta di tenpu
//
Xo, tenpu bidjaku!
Dexa-l ku tenpu
pa el ten tenpu
brinka ku tenpu
nina-nu kurason
dentu tenpu
//
Si falta-nho tenpu
skrebe-m na tenpu
N kunpra-nho tenpu
la fin di tenpu
//
Aian!
Tenpu d’azagua
pa Dr. Azágua
tenpu e poku
- linpa lugar na tenpu
simia dentu tenpu
ka monda fora tenpu
nen ramonda antis tenpu
ki fari korta dipos tenpu
tudu na se tenpu sertu!
//
Anpugo!
Diskulpa-m
dexa-m sumara tenpu
tenpu dja muda
sinal tenpu-l txuba
N ka tene mas tenpu
labilabi na tenpu
konbersu sabi
ladron di tenpu
txiga tenpu d’azagua!
//
Dipos d’azagua
Dr. Azágua
na son d’agua
midju na bidon
na poial di tenpu
nu ta papia di tenpu
sen tenpu kaba
nos e mondon di tenpu!
//
Marsianu nha Ida padri Nikulau Ferera
(dentu Bersu Kabuverdianidadi, 20Junhu2008)

Sem comentários: